Op 5 november is door de regionale Wmo adviesraad (Wet maatschappelijke ondersteuning) een bijeenkomst georganiseerd in het gemeentehuis in Papendrecht. ‘Wmo, hoe nu verder?’ was het centrale thema van de bijeenkomst. Naast Wmo-raadsleden waren er ook raadsleden en lokale ambtenaren uit de verschillende Drechtsteden aanwezig.

Peteke Feijten van het Sociaal en Cultuur Planbureau heeft tijdens deze bijeenkomst een beeld gegeven van de evaluatie van de HLZ (Hervorming Langdurige zorg). Bij deze evaluatie is de veranderde zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking in kaart gebracht.

Hier kunt u de volledige presentatie lezen.

Tijdens deze avond is besproken welke thema’s belangrijk zijn om mee te nemen in het sociale beleidsplan voor de Drechtsteden. Wij ontwikkelen in opdracht van de raad en samen met stakeholders een regionale visie op het sociaal domein die we vervolgens vertalen naar uitvoeringsplannen. De volgende speerpunten zullen meegenomen worden in de volgende fase:

–          Toegankelijkheid laaggeletterden
–          Participatie voor mensen met een beperking of psychiatrische problematiek
–          Aandacht voor preventie en toegankelijkheid
–          Bevorderen van transparantie en verminderen van complexiteit
–          Zorgen voor verbinding, zoals de communicatie tussen lokaal en regionaal
–          Aandacht voor jongeren van 17-23 jaar