Voor de regionale visie sociaal domein halen we in elke gemeenteraad op welke opgaven raadsleden terug willen zien in de regionale visie. Denk bijvoorbeeld aan doelgroepen waar gemeenten het accent op willen leggen of thema’s als tegenprestatie, armoede of ondersteuning thuis. De afgelopen weken hebben we hiervoor input verzameld door plenaire en werksessies met lokale raden te houden.  Ook zijn lokale raadsleden geïnformeerd over het proces en de reeds opgehaalde input van maatschappelijke partners en inwoners.