Op dinsdag 20 november organiseerden we een ‘meedenkontbijt’ voor onze maatschappelijke partners uit de regio. Doel was om input te verzamelen voor onze nieuwe regionale visie op het sociaal domein. In het Meetinghouse gingen dertig deelnemers onder het genot van een lekker ontbijtje met elkaar in gesprek. De drie thema’s waren: zelfredzaamheid, integraal werken en kennis. De volgende tekst is een samenvatting van de informatie die we tijdens het ontbijt bij de deelnemers hebben opgehaald. De uitgebreide versie van het verslag (hier te lezen) dient als input voor het beleidsplan.

Voor het thema integraliteit is opgehaald dat in de Drechtsteden al veel integraal gewerkt wordt maar dat voor een aantal uitdagingen zoals de verbinding lokaal-regionaal. Het is mooi om te zien dat onze partners net zoals wij de klant centraal willen stellen, echter lukt het gezamenlijk niet altijd om vanuit de leefwereld te denken.

Bij de thematafel kennis werd over de regierol op het gebied van kennisdeling in de regio gepraat. Onze partners willen graag hun kennis over de leefwereld van cliënten met ons delen en gaven aan dat de vertrouwensrelatie onderling daarvoor een belangrijke voorwaarde is. Verder kunnen we in de toekomst de kennis die we hebben nog actiever delen.

De meningen op het gebied van zelfredzaamheid waren onder de deelnemers erg verdeeld. De helft van onze partners vond het een taak van de overheid om het gebrek aan zelfredzaamheid te compenseren, de andere helft juist niet. De meeste deelnemers zagen wel de noodzaak om de toegang tot hulp te verbeteren voor mensen die niet zelfredzaam zijn.