De drie hoofdopgaven zijn:

Bestaanszekerheid en stabilisatie
Het ondersteunen van inwoners bij het kunnen betalen van de vaste lasten die zorgen voor de basisbehoeften, veiligheid en zekerheid. We streven hierbij naar stabilisatie en het bieden van perspectief.

Werk en ontwikkeling
Inwoners met een ontwikkelperspectief naar werk ondersteunen in deze ontwikkeling, door het werken aan vaardigheden en scholing.

Zorg en ondersteuning
Het bieden van zorg en ondersteuning aan inwoners die het niet voldoende lukt om zelfstandig of met behulp van het netwerk te participeren of zelfstandig te blijven wonen.