In de raadsinformatiekrant van januari 2019 gaan we verder in op de scenario’s voor het beleidsplan. We kijken terug naar de raadsbijeenkomsten en het Denkdiner. Verder zijn er verschillende interviews te lezen met Jurriën Koops (Voorzitter van de Algemene Bond Uitzendondernemingen), Ria van ’t Klooster (directeur van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding) en Jan-Jaap de Haan (directeur Cedris).

Bekijk de raadsinformatiekrant door op de afbeelding hieronder te klikken.