Ontzettend trots kunnen wij u mededelen dat de Drechtraad dinsdag 1 oktober jl. heeft ingestemd met de Regionale visie sociaal domein Drechtsteden.

De laatste maanden zijn we druk bezig geweest om deze regionale visie op te stellen. Deze visie is er om inwoners, die dat nodig hebben, zo goed mogelijk te ondersteunen zodat ze goed voor zichzelf en hun gezinnen kunnen zorgen. De Drechtsteden vinden dat iedereen mee moet kunnen doen in de samenleving. Als dat niet zelfstandig lukt, moet de overheid ondersteuning bieden.

De Regionale visie sociaal domein is gemaakt met inwoners, inwonersvertegenwoordigers en partners in onze regio. De visie is een langere termijnvisie. Dat wil zeggen dat het een visie voor de komende jaren is. De Drechtraad gaf complimenten voor het gelopen proces en bedankte iedereen die eraan meegewerkt heeft voor de inzet. Dit compliment geven we dan ook graag door: bedankt als u heeft meegedacht en meegepraat! Wij gaan nu met gemeenten en partners aan de slag met de uitwerking.

Download de vastgestelde regionale visie hieronder.